Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Finansowanie projektu

Rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego!!!

logo biznes

Miło nam poinformować, że  rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego BIZNES NA OBCASACH ALTERNATYWĄ DLA BEZROBOCIA KOBIET!!!

Jeżeli jesteś bezrobotna lub też nie jesteś pewna czy nie zostaniesz pozbawiona pracy, koniecznie przeczytaj !!

Projekt dla wszystkich kobiet z gminy Włoszczowa. Jeżeli masz pytania: zadzwoń: 604 18 29 39.

SKĄD POMYSŁ?

Projekt powstał z inicjatywy członkiń naszego stowarzyszenia, które w ostatnich miesiącach straciły pracę. Dzieczyny te wskazały na ogromne trudności z powrotem na rynek pracy, a pozostałe zasygnalizowały narastające poczucie zagrożenia jej utratą. No cóż... czasy są trudne, chyba nikt dzisiaj nie może być pewny źródła swoich dochodów ...

NIE MAM PRACY-CO DALEJ?

Jako alternatywę dla siebie obie grupy podały prowadzenie własnej firmy. Zaznaczyły jednak, że w obecnej chwili nie są przygotowane do podjęcia tak odważnej decyzji, z uwagi na bariery wynikające z braku odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

CHCEMY SIĘ SZKOLIĆ!

Dziewczyny podkreśliły brak jakiegokolwiek doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i zasygnalizowały potrzebę stworzenia szerokiej oferty warsztatów o tematyce gwarantującej podstawową, wzajemnie uzupełniającą się wiedzę z różnych dziedzin, niezbędną do rozpoczęcia i poprowadzenia firmy. Oczekiwania ankietowanych dotyczyły wysokiej jakości szkoleń i możliwości przyjrzenia się praktycznej realizacji udanego kobiecego biznesu.

CORAZ WIĘCEJ BEZROBOTNYCH  KOBIET...

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie kobiety w związku z ich szczególną sytuacją na rynku pracy, są bowiem liczniejszą grupą bezrobotnych niż mężczyźni. Wg danych WUP w Kielcach, w roku 2011 powiat włoszczowski znajdował się w niechlubnej czołówce, z największym odsetkiem bezrobotnych kobiet w województwie świętokrzyskim. Kobiety stanowiły średnio w 2011 roku 58,11% ogółu bezrobotnych powiatu włoszczowskiego. W obszarze realizacji projektu dane statystyczne wyglądają podobnie. Wg danych PUP na 31.12.2010 r., w gminie Włoszczowa stanowiły 54,71 % ogółu bezrobotnych, a na 31.12.2011 r. już 57,06%, co pokazuje, że ich liczba rośnie. Wśród kobiet znajdziemy też większą grupę osób bezrobotnych już od dłuższego czasu.

Wg danych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2017 dla miejsko-wiejskiej gminy Włoszczowa (dalej GSRPS), kobiety stanowią ok 67% długotrwale bezrobotnych (tab. 7 str. 20 GSRPS).

...I KOBIET NA "GARNUSZKU" GOPS

Wg danych Ośrodka Pomocy Społecznej(GOPS) we Włoszczowie za 2011 r, kobiety stanowią też większość wśród osób korzystających z pomocy społecznej (63,76%). Dlatego wymagają wsparcia a także integracji i akceptacji w lokalnym środowisku. Jednym z niewielu pól, w tej sytuacji, na którym kobieta może się realizować, staje się własna firma. Stanowi antidotum na obecne nierówne traktowanie kobiet na rynku pracy, utrudniony awans na najwyższe stanowiska w firmach oraz niższą wysokość wynagrodzeń.

DLACZEGO PRZEGRYWAMY NA RYNKU PRACY Z MĘŻCZYZNAMI?

Przy poszukiwaniu pracy napotykamy na większe bariery niż mężczyźni. Niejednokrotnie przegrywamy rywalizację, gdyż jako matki, bądź potencjalne matki, jesteśmy dla firm większym obciążeniem organizacyjnym i finansowym. Z tych samych względów jesteśmy bardziej niż mężczyźni zagrożone utratą pracy.

MAŁO KOBIET W BIZNESIE

W gminie Włoszczowa, wg danych na 30.06.2011 r., w ewidencji działalności gospodarczej figurowały wśród przedsiębiorców 363 K i 731 M (ogółem 1094), co pokazuje, że na obszarze realizacji projektu K stanowią zaledwie 33 % przedsiębiorców prowadzących działalność. Istnieje więc nierówność w poziomie przedsiębiorczości obu płci, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

 SPOŁECZNE KONSEKWENCJE BRAKU PRACY

Brak aktywności zawodowej u nas kobiet wywołuje frustrację, która przechodzi w brak akceptacji samej siebie, obniżenie poczucia własnej wartości. Brak dochodów nie pozwala nam też na pełne korzystanie z dóbr i usług społecznych, powoduje brak samodzielności finansowej, co odczuwamy jako finansowe uzależnienie od mężczyzny.

BARIERY W PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY

Największe bariery, którym przedsiębiorcze kobiety muszą stawić czoło, chcąc powoływać i rozwijać własny biznes, to przeszkody społeczno-kulturowe oraz edukacyjne. Tradycyjny model rodziny zakłada, że rola kobiety sprowadza się głównie do zajmowania się domem i dziećmi, natomiast rolą mężczyzny jest praca zarobkowa na utrzymanie rodziny. Takie poglądy powodują, że kobietom brak jest pewności siebie i wiary we własne zawodowe możliwości, a w konsekwencji wzrasta obawa przed podjęciem decyzji o samodzielności zawodowej. Stąd tak bardzo ważne jest zwalczanie podobnych stereotypów i motywowanie kobiet do przedsiębiorczości.

Przeszkodą dla kobiety jest również brak wiedzy o prowadzeniu własnej firmy. Prowadzenie biznesu wymaga znajomości podstaw wielu dziedzin: prawa gospodarczego, podatkowego, cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń, marketingu, finansów, informatyki itp. Brak szerokich kontaktów w biznesie utrudnia kobietom uzyskanie porad w kwestii prowadzenia własnej firmy, a w konsekwencji podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności.

Stąd tak ważna jest edukacja, bo dzięki uzyskanej wiedzy kobieta nabierze pewności siebie i wiary we własne możliwości i umiejętności.


ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE DO APLIKACJI W PROJEKCIE!!!!

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowy opis projektu

Galeria projektu

Partner projektu

Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować do nowszej wersji.
POBIERZ